V poslednej dobe sa slovo nezávislý stalo synonymom akoby niečoho pozitívneho, miestami mi to príde ako módny trend. Kandidáti a ich marketing sa spoliehajú na to, že je to akási záruka ústretovosti voči záujmom a potrebám občanov. Spájanie s politickou stranou ľudia považujú za zlé, nevhodné, ako niečo, čo je skôr na príťaž. Prečo?

Lebo nezávislý kandidát je etalónom kvality? Nemyslím! Nezávislý kandidát je nesystémový prvok. Svojím voličom marketingovo predsúva predstavu, v ktorej sa aktívne a denne zaujíma o spravovanie verejných vecí a že si na „svojho“ nezávislého kandidáta vedia dohliadnuť. Je to naozaj krásna predstava, žial len predstava. V skutočnosti ale nezávislý vnáša do systému chaos, čo vysvetlím nižšie.

Nezávislý neexistuje! Každý z nás je na niečom závislý, niekto na káve, niekto na čokoláde, iný zasa na zdravom životnom štýle. Ak sa nezávislí kandidáti fotia na spoločných akciách, ak sa navzájom podporujú, aká je teda ich nezávislosť? Zjavne vytvárajú nejaké spoločenstvo, niečo čo pripomína  politickú stranu, pod falošnou nálepkou nezávislý, ale s jedným veľkým problémom, nesystematickosťou a vnášaním chaosu. Každý má svoje osobné ciele, svoje predstavy o fungovaní procesov, každý urputne sľubuje ako bude pracovať lokálne ale ako to chce dosiahnuť, keď je vlastne nezávislý a sám? Neviem si predstaviť, ako chcú nezávislí kandidáti, prípadne ich zoskupenia zachovať kontinuitu smerovania mesta z dlhodobého výhľadového hľadiska, keď zo štatistík vyplýva, že prežijú v politike vo väčšine prípadov jedno volebné obdobie, občas dve.

Nezávislý kandidát je nekorumpovateľný. Naozaj?Počuli ste už o kupčení s hlasmi? Nezávislý kandidát nie je stotožnený s volebným programom, na ktorom pracovalo niekoľko rôznych osobností, ktoré priniesli rôzne pohľady na problémy v meste. Ako sa potom zachová v zlomových situáciách? Z reálneho života vieme, že nezávislý kandidát je nevyspytateľný, raz hlasuje vľavo, inokedy vpravo, stačí sa pozrieť do zastupiteľstva. Praxou sa potom stáva “kupčenie” so svojím hlasom a vo finále zistí, že sám aj tak nič nedokáže. Teraz si skúsme predstaviť zastupiteľstvo zostavené z nezávislých kandidátov, myslíte si, že by sa dokázali na niečom dohodnúť? 

Spomeňme si na povesti, ktoré nám rozprávali naše mamy…napr. na tú o troch prútoch.  „Synovia moji, ak budete žiť svorne a vzájomne si budete pomáhať, budete silní a nijaký nepriateľ vás nepremôže. Tak, ako ste ani vy nemohli zlomiť tie tri prúty, keď boli zviazané spolu. Ak však budete nesvorní, budete sa hádať a ríšu si podelíte na kúsky, nepriateľ vás poľahky ako ten prút premôže a vy zahyniete.“