Že v Prešove nie sú dobré možnosti uplatnenia, že tu máme nižšie platy ako na západe, že je tu slabá priepustnosť dopravy, to všetci vieme. Ale tušili ste, že v Prešove je aj pomalší internet ako má zvyšok Slovenska a stagnuje tu aj modernizácia mobilných sietí? V tomto prípade sa však nemôžeme vyhovárať na Bratislavu, alebo zlú geografickú polohu. Môžeme si za to sami. Teda, nie my všetci. Tento príbeh je o tom, ako dokáže byť cesta do pekla dláždená dobrými úmyslami.

 

Hlava XXII
Kým okolité mestá sa chystajú na príchod 5G siete a mobilní operátori poskytujú pripojenia k internetu v rýchlostiach cez 200 megabajtov za sekundu, Prešov na to musí zatiaľ zabudnúť. Ktokoľvek by tu chcel modernizovať mobilnú sieť, narazil by na nariadenie, ktoré sa podobá na Hlavu XXII, absurdný paragraf zo známeho románu. Rovnako ako v Hlave XXII, aj v tomto nariadení jedna časť niečo teoreticky dovoľuje, kým tá druhá to robí prakticky nemožným.
Rozvoj mobilnej siete pritom až do roku 2015 pokračoval úspešne a porovnateľne so zvyškom republiky. Potom však mesto Prešov vydalo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) v rámci nového územného plánu mesta (Regulatív 5.2 pre umiestňovanie telekomunikačných stavieb), ktoré určilo prísne limity pre elektromagnetické žiarenie základňových staníc, teda vysielačov.
Potiaľto by bolo všetko v poriadku, ochrana zdravia obyvateľov je prvoradá. Problém nastal vtedy, keď sa poslanci vedení aktivistom, ktorý sa chce stať dobrým primátorom, rozhodli byť pápežskejší než pápež a prijali limity, ktoré sú 65 až 100-násobne prísnejšie ako určuje platná štátna norma. Je to niečo podobné, ako keby sa v štáte, ktorý povoľuje maximálnu rýchlosť v obci 50 km/h, našlo jedno mesto, ktoré by sa rozhodlo sprísniť limit na 1 km/h. Samozrejme nie bezdôvodne, ale v mene zdravia občanov.
Navyše, tvorcovia prešovského regulatívu dotiahli svoj humanitárny výtvor do takej dokonalosti, že požadovali, aby antény boli otočené mimo zón, kde sa viac ako 4 hodiny denne pohybuje obyvateľstvo, čo je v totálnom rozpore s teóriou pokrývania územia signálom.
Status quo
Jediným šťastím Prešova je, že žiadny zákon, ba ani VZN, nemôžu byť retroaktívne. Nemôžu sa teda týkať starých, už namontovaných vysielačov. Ak by mobilní operátori museli vymeniť všetky antény podľa nových limitov, ktoré schválilo mesto, tak by úroveň pokrytia signálom klesla na osminu súčasnej hodnoty. Vo vnútri budov, najmä na nižších podlažiach, by došlo k úplnej strate signálu. Znamenalo by to aj nedostupnosť tiesňových liniek cez mobilné siete, čo je už život ohrozujúci stav.
Nový regulatív však spôsobil, že v roku 2015 došlo v oblasti modernizácie mobilnej siete v Prešove k úplnej stagnácii. Zatiaľ čo v iných mestách sa robia rekonfigurácie vysielačov, znižujú sa počty antén, pričom sa bežne stáva, že namiesto troch antén ostane na streche len jedna, v Prešove to nie je možné. Takúto zmenu by totiž bolo nutné ohlásiť ako drobnú stavbu (ODS) a tým pádom by musel byť dodržaný aj nový regulatív – čiže nová anténa by musela vysielať slabšie. Aby ste sa vyhli strate signálu, museli by ste ich osadiť stonásobne viac, a to aj na strechy kde doteraz žiadne antény neboli. Áno, rozumiete dobre. Akonáhle by ste tri staré antény chceli vymeniť za jednu, prešovský regulatív by vás ich donútil namontovať tristo. A to už je teda poriadna Hlava XXII.

Keď sa pľuje proti vetru…
Najväčšou absurditou regulatívu je ale stav, ktorý by sa jeho uplatnením dosiahol. Ak totiž bolo zámerom poslancov ochrániť zdravie obyvateľov, dosiahli s ním pravý opak. A to nemáme na mysli len riziko nedostupnosti tiesňových liniek na nižších poschodiach budov.
Uplatnením regulatívu by totiž v konečnom dôsledku došlo k zvýšenému vystaveniu obyvateľov elektromagnetickému žiareniu. Nie však z vysielačov, ale z mobilných telefónov. Tie sú totiž stavané tak, že zvyšujú svoj vysielací výkon v závislosti od toho, aký signál prijímajú z vysielača. Čím je signál slabší, tým je vysielací výkon väčší. Inými slovami, čím menej žiari vysielač, tým viac žiari váš telefón. Montážou siete slabých vysielačov v duchu nového regulatívu by bola hlava užívateľa mobilu vystavená niekoľkonásobne vyššej intenzite elektromagnetického poľa ako pri silnej anténe.
Mobilné siete druhej a vyššej generácie sú navrhované tak, aby automaticky pracovali s čo najnižšími vysielacími výkonmi ako na strane vysielača, tak aj na strane telefónu. V modernej sieti prebieha medzi zariadeniami automatický proces, ktorý túto funkcionalitu zabezpečuje. Moderná sieť je však niečo, čo sa nám v roku 2015 začalo vzďaľovať míľovými krokmi.

Bez opory v zákone
Rovnakou mierou trpí vzniknutou situáciou aj mobilný internet. Pre vyššie prenosové rýchlosti sa totiž používa metóda tzv. „carrier aggregation“, čo znamená, že na prenos dát medzi mobilom a vysielačom sa súčasne používa viacero frekvenčných kanálov v pridelených pásmach. Tento proces si vieme predstaviť ako napúštanie bazéna pomocou hadíc. Ak voda tečie z viacerých hadíc naraz, bazén sa naplní omnoho rýchlejšie ako s jednou. V Prešove ale nie je možné dopĺňať ďalšie „hadice“, teda frekvencie, pretože ich vysielanie by bolo kvôli regulatívu neefektívne.
Ďalším nevyvrátiteľným faktom je, že mesto v tomto prípade prekročilo svoje kompetencie. Oblasť regulácie elektromagnetického žiarenia patrí v zmysle Zákona o ochrane a rozvoji verejného zdravia č.355/2007 Z. z. do sféry výkonu štátnej správy.
Mesto teda procesne zlyhalo, pretože prijalo VZN, ktoré je v aktuálne platnej podobe nezákonné, prakticky nevykonateľné a v konečnom dôsledku smeruje proti občanom.
Ďalšou skutočnosťou, dokresľujúcou celkový obraz odbornosti poslancov, je večná odysea okolo územného plánu, ktorého súčasťou je aj spomínaný regulatív. Mesto Prešov ho celé tri roky, teda 75% volebného obdobia, nedokáže prijať v takej forme, aby ho prokurátor každý rok nevrátil na prepracovanie.

Na záver
V tomto okamihu náš príbeh zatiaľ končí. Momentálne vrcholí predvolebná kampaň, v ktorej sa chystajú zúročiť svoju prácu tí, čo nás štyri roky zastupovali. Určite si ani jeden z nich neprizná, že sa v mene veľkých ideálov ochrany zdravia občanov podpísal pod neodborné nariadenie, ktoré smeruje k pravému opaku. Predsa si nenechajú ujsť príležitosť, aby nás ďalej zachraňovali, hoci aj pred následkami svojich starých rozhodnutí. Ostáva len veriť, že v Prešove do zastupiteľstva raz prídu skutoční odborníci a zelená vlna zavládne nielen v cestnej, ale aj v mobilnej sieti.